Restgarnen börjar växa mig över huvudet. Sortera och sorter, grovlek, kvalité, färg och så föddes mitt nästa restgarnsprojekt.

Rutan är min design men har inget namn. Det är ett långtidsprojekt för jag är osäker om jag har tillräckligt med restgarner.